Dobro došli u Banju KanjižaSpecijalna bolnica za rehabilitaciju
"Banja Kanjiža"
24420 Kanjiža, Narodni park bb

Recepcija: +381 24 875 163
fax: +381 24 874 810, +381 24 874 910
e-mail: office@banja-kanjiza.comdeveloped by SKS Company