Dr med Ivošević Radinka

 Dr med. Ivošević Radinka, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije