Preventivni programi

MERENJE GUSTINE KOŠTANE MASE
ŠTA JE OSTEOPOROZA?
Osteoporoza je sistemska bolest koštanog metabolizma. Generalizovano, progresivno oboljenje skeleta dovodi do smanjenja koštane snage (kvaliteta kosti i koštane mase). Najčešće se manifestuje u involutivnoj formi tzv. postmenopauzalna, presenilna ili senilna osteoporoza, ali u zadnje vreme sve više se ispoljava i u sekundarnom obliku, što je posledica bolesti drugih organskih sistema ili jatrogeno izazvana, odnosno usled korišćenja izvesnih lekova (npr. kortikosteroida).
KOD KOGA SE JAVLJA?
Svaka druga žena i svaki peti muškarac iznad pedesete godine ima ozbiljno povećan rizik od nastanka osteoporoze.
 
KOJI SU NAJČEŠĆI FAKTORI RIZIKA?
- životna dob
- bela rasa
- ženski pol
- prevremena menopauza (ispod četrdesete godine)
- hipogonadizam kod muškaraca
- smanjena telesna masa
- hereditet
- hipertireoza
- dugotrajnija imobilizacija
- fizička neaktivnost
- smanjen unos kalcijuma i D vitamina ishranom
- mastima i belančevinama prebogata ishrana
- pušenje
- konzumiranje kafe i alkoholnih pića u većim količinama.
KOJE SU POSLEDICE OSTEOPOROZE?
Najnepoželjnija posledica osteoporoze je slaba i lako lomljiva kost. Najčešći prelomi nastaju na telima kičmenih pršljenova (leđni i slabinski), gornjem delu butne kosti i donjem delu podlakatne kosti. Neretko, ovi prelomi mogu nastati na beznačajnu mehaničku silu, pa čak i bez ikakvih tegoba. Zbog toga ovu bolest i nazivamo "tihim lopovom, koji krade vaše kosti".
 
KAKO USTANOVITI BOLEST?
Dijagnozu postavljamo na osnovu anamnestičkih podataka pacijenta, upoznavanja sa postojećim rizikofaktorima osobe, fizikalnog pregleda, RTG snimanja grudnog i slabinskog dela kičme i merenja mineralne gustine koštane mase pomoću posebnog aparata. Prema preporuci SZO UN, trenutno najpreciznija metoda utvrđivanja koštane gustine skeleta je pregled Osteodenziometrom sa dvostrukom RTG-fotonskom apsorpciometrijom (DEXA). To je bezbolna, brza dijagnostička metoda, koja nije štetna za organizam, a daje precizne podatke o kvalitetu i stanju skeleta.
KABINET ZA OSTEOPOROZU U BANJI KANJIŽA
Od 1. oktobra 2006. godine počeo je sa radom Kabinet za osteoporozu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Banja-Kanjiža". Opremljen je Hologic Explorer osteodenzito- metrom, kojim radi tim lekara specijalista. Osim utvrđivanja gustine koštane mase, sprovodi se i sveobuhvatno savetovanje pacijenata u cilju prevencije bolesti, lečenje, kao i njihovo praćenje (laboratorijsko utvrđivanje koštanih markera).