Specijalni programi

 

 

POSEBNI PROGRAMI:

 

CENA PROGRAMA:

1.MOJ VIKEND – pun pansion

Program obuhvata: smeštaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnoj sobi u objektu „Aquamarin“ (počev sa večerom u petak i završno sa ručkom u nedelju),(doručak 200,00 ,ručak 390,00 večera390,00, smeštaj 2.010,00 , rekreacija za moj vikend 500,00rsd,boravišna taksa 120,00 i  osiguranje 8,00 dinara po osobi na dan.

 

7.236,00 din

(dva puna pansiona po osobi)

2.MOJ VIKEND - polupansion

Program obuhvata: smeštaj na bazi polupansiona u dvokrevetnoj sobi u objektu „Aquamarin“ (počev sa večerom u petak i završno sa doručkom u nedelju),  ),(doručak 200,00 ,ručak ili večera 390,00, smeštaj 1.910,00 ,rekreacija za moj vikend 500,00rsd boravišna taksa 120,00 i  osiguranje 8,00 dinara po osobi na dan. )

 

6.256,00 din

(dva polupansiona po osobi)

3.PROGRAM ZA 10 DANA: OSTEOPOROZA

Program obuhvata: smeštaj u 1/1, 1/2 ili 1/3 sobi, prvi lekarski

 pregled,usluga bazena sa termalnom vodom, pregled osteodenzitometrom (DEXA),magnetoterapiju i kineziterapiju za 10 dana.

 Boravišna taksa 120,00 dinara i osiguranje 8,00 dinara po osobi na dan.

u 1/1 sobi

 

46.000,00 din po osobi

 

u 1/2 sobi

 

38.000,00 din po osobi

 

u 1/3 sobi

 

33.000,00 din po osobi

 

CENOVNIK VAŽI OD 01. SEPTEMBRA 2019. GODINE.