Specijalni programi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI PROGRAMI:

 

CENA PROGRAMA:

1.MOJ VIKEND – pun pansion

Program obuhvata: smeštaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnoj sobi u objektu „Aquamarin“

(počev sa večerom u petak i završno sa ručkom u nedelju),

korišćenje bazena, saune, đakuzija i teniskih terena.

6.100,00 din

(dva puna pansiona po osobi)

2.MOJ VIKEND - polupansion

Program obuhvata: smeštaj na bazi polupansiona u dvokrevetnoj sobi u objektu „Aquamarin“ (počev sa večerom u petak i završno sa doručkom u nedelju), korišćenje bazena, saune i đakuzija

5.200,00 din

(dva polupansiona po osobi)

3.PROGRAM ZA 10 DANA: OSTEOPOROZA

Program obuhvata: smeštaj u 1/1, 1/2 ili 1/3 sobi, prvi lekarski

 pregled,

korišćenje bazena sa termalnom vodom, pregled osteodenzitometrom (DEXA),magnetoterapiju i kineziterapiju za 10 dana.

u 1/1 sobi

 

46.000,00 din po osobi

u 1/2 sobi

 

38.000,00 din po osobi

u 1/3 sobi

 

33.000,00 din po osobi

Boravišna taksa 120,00 dinara i osiguranje 8,00 dinara po osobi na dan.

NAPOMENA: Posebni programi pod rednim brojem 1 i 2 nisu aktuelni za vreme trajanja specijalnih programa (npr.praznični aranžmani i sl.)