Интегрисани здравствени инФормациони систем

Интегрисани здравствени инФормациони систем Републике Србије представља централни електронски систем, у коме се чувају и обрађују сви медицински и здравствени подаци пацијената, подаци здравствених радника и сарадника, подаци здравствених установа, здравствене интервенције и услуге извршене у здравственим установама, подаци електронских упута и електронских рецепата, подаци о заказивању за специјалистичке прегледе, дијагностичке процедуре и хируршке интервенције.

Интегрисани здравствени инФормациони систем обезбеђује јединство података у здравству и јединствену инФормационо-комуникацијску инФраструктуру за управљање збиркама података и пренос података.

Омогућава се лакше и боље планирање у области здравствене заштите и стварања бољих здравствених политика увођењем интегрисаног здравственог инФормационог система. Применом система се повећава квалитет услуга пацијентима, повећава се транспарентност инФормација, повећава се благовремено извештавање пацијената и шире јавности, обезбеђује транспарентан и објективан став према пацијентима и побољшава приступ здравственим установама, смањењем времена чекања на третман.

Преко ИЗИС-а се омогућава унос, прикупљање, складиштење и размена података везаних за здравствени систем у Републици Србији. Систем омогућује лак и еФикасан унос и ажурирање података кроз једноставан и интуитиван кориснички интерФејс. Подаци се чувају и одржавају у централној бази података. Систем је интегрисан са постојећим системима, који се користе у Министарству здравља или у здравственим установама у државној својини.

Интегрисани здравствени инФормациони систем Републике Србије обезбеђује доступ здравствених података свим учесницима у здравственом систему у складу са њиховим правима, улогама и одговорностима.

www.мојдоктор.гов.рс

 ливе.мојдоктор.гов.рс