Drugi o nama

14.01.2017. Politika

"Tamo gde postoji pravilno rukovođenje banjama, tamo one i funkcionišu dobro. Najbolji primer su Koviljača i Kanjiža. Dobro rukovođenje, visokostručni obrazovani kadar koji dobro vlada prirodnim faktorom i njegovim korišćenjem, podiže srpske banje na nivo najboljih evropskih centara. To je dokaz da i kod nas sve to može. "

28.01.2017. Politika

"Banja Kanjiža je primer uspešnog spajanja lekovitog faktora i stručnog kadra."