Други о нама

14.01.2017. Политика

"Тамо где постоји правилно руковођење бањама, тамо оне и Функционишу добро. Најбољи пример су Ковиљача и Кањижа. Добро руковођење, високостручни образовани кадар који добро влада природним Фактором и његовим коришћењем, подиже српске бање на ниво најбољих европских центара. То је доказ да и код нас све то може. "

28.01.2017. Политика

"Бања Кањижа је пример успешног спајања лековитог Фактора и стручног кадра."