Ambulantne usluge
OPŠTE I SPECIJALIZOVANE USLUGE
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Lokalna aplikacija leka (+lek)
380,00
Previjanje
380,00
Pregled vagin.sekreta na stepen čistoće
450,00
Inhalacija (aerosolterapija) + cena leka
280,00
Lekarska intervencija za vreme dežurstva
1.500,00
Odredjivanje šećera u krvi
100,00
Sanitetski prevoz van područja naselja – 1 km.
50% od 1 lit. BMB 95 benzina
Specijalistički pregled fizijatra,(ortoped, neurohirurg, kardiolog, reumatolog)
2.000,00
Specijalistički pregled fizijatra- kontrolni
800,00
 
ELEKTROTERAPIJA
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
 
 
Elektroforeza lekova (+ lek)
450,00
Elektrostimulacija
450,00
Interferentne struje-po segmentu
450,00
Stabilna galvanizacija
450,00
Dijadinamičke struje
450,00
KTD – visokofrekventne struje
450,00
Subakvalni ultrazvuk
450,00
Sonoforeza + lek
450,00
Elektromagnetno polje
480,00
Limfna drenaža – Green-pres (Vakusak)
1.380,00
Laser po akupunkturnim tačkama
680,00
Transkutana elektrostimulacija
450,00
Central Stim – Čelična šaka
450,00
Magnetni stimulator
620,00
,,Dolor-Clast,, - terapija bola – po aplikaciji
1.200,00
Tretman bioptron lampom
450,00
Terapijski ultrazvuk
450,00
 
HIDROTERAPIJA
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Ulaznica za bazen
350,00
CO2 kupka  – automatska podvodna
450,00
Hidrogalvanska kada – 4 ćelijska kupka
490,00
Podvodna masaža – ručna
490,00
Lokalna kupka – Hauffe
270,00
Jacuzzi kada
450,00
Ekstenzija kičmenog stuba – podvodna ekstenzija
480,00
Rad sa terapeutom na bazenu - 20 min (hidrokinezi terapija )                    350,00
 
PARAFINOTERAPIJA
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Terapija hladnoćom
200,00
Aplikacija parafina po segmentu
180,00
 
PELOIDOTERAPIJA
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Aplikacija po segmentu
300,00
Aplikacija po segmentu veliko pakovanje
400,00
Dodatno korišćenje termo postelja uz pakovanje
200,00
Peloidna kupka
800,00
 
KINEZITERAPIJA
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Pozicioniranje
300,00
Vežbe za LS kičmu – Reganove – Grupne vežbe
300,00
Vertikalizacija
300,00
Vežbe hoda u razboju
300,00
Aktivne vežbe sa pomagalima
300,00
Korektivne vežbe pred ogledalom
300,00
Obuka zaštitnim pokretima i položajima tela kod diskopatičara
300,00
Vežbe za reumatoidni artritis
300,00
Vežbe za M. Bechterew
300,00
Aktivne segmentne vežbe sa otporom
390,00
Pasivne segmentne vežbe ( 20 min)
600,00
Individualni rad sa decom (juvenilni artritis, cerebrala i sl.) 30 min.
700,00
Vežbe na spravama ili ergobicikla
300,00
Vežbe pacijenata sa paraplegijom i hemiplegijom (30 min.)
900,00
Manipulacija/mobilizacija zglobova (20 min.)
450,00
Uvežbavanje veština u akt.povezanim sa senzornom /senzo-motornom/senzo-neutralnom funkcijom/
300,00
Terapija grudnih ili trbušnih mišića vežbanjem
300,00
Vežbe za C kičmu
300,00
Vežbe za skoliozu
300,00
Terapija mišića stopala,skočnog zgloba ili zglobova prstiju vežbanjem
300,00
Terapija celog tela vežbanjem
300,00
Uvežbavanje veština u aktivnost. povezanim s premešt.
300,00
Uvežbavanje veština korišćenja uređaja ili opreme za pomoć
300,00
 
 RUČNA MASAŽA
 
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Ručna masaža celog tela (jedina indikacija dermatomiozitis) – 45 min.
1.600,00
Ručna masaža segmentna
800,00
 
 DIJAGNOSTIČKE USLUGE
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
Mišićni test – grupa mišića
450,00
ENMG – 2 extremiteta
3.500,00
ENMG – 4 extremiteta
5.700,00
Snimanje EKG
700,00
Ultrazvučni pregled donjeg abdomena
1.500,00
Merenje gustine koštane mase DEXA
2.000,00
 
 AMBULANTNI PAKET ARANŽMAN
 
 
VRSTA USLUGA
 
CENA
AMBULANTNI PAKET ARANŽMAN
(vezano za smeštaj)
 
1.100,00
AMBULANTNI PAKET
(paket ambulantnih terapija za polupokretne pacijente)
 
3.500,00