Dopunski rad medicinskog osoblja

 INFORMACIJE O VRŠENJU DOPUNSKOG RADA LEKARA I MEDICINSKOG OSOBLJA:

- Dr. Slobodan Bojinović - Specijalna bolnica za psihijaterske bolesti " Sveti Vračevi", Novi Kneževac, od 12.07.-31.12.2017.

- Huska Helga - Medica Netter, Senta, od 1.11.2017.

- Jeras Marija - Medica Netter, Senta od 01.11.2017.

- Dr. Radinka Ivošević - Dom za decu ometenu u razvoju " Kolevka ", Subotica, od 13.11.-31.12.2017.