Допунски рад медицинског особља

 ИНфОРМАЦИЈЕ О ВРШЕЊУ ДОПУНСКОГ РАДА ЛЕКАРА И МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА:

- Др. Слободан Бојиновић - Специјална болница за психијатерске болести " Свети Врачеви", Нови Кнежевац, од 12.07.-31.12.2017.

- Јерас Марија - Медица Неттер, Сента од 01.11.2017.

- Др. Радинка Ивошевић - Дом за децу ометену у развоју " Колевка ", Суботица, од 13.11.-31.12.2017.

- Др. Слободанка Дрндарски - Општа болница Сента, Сента - од 04.06.-18.06.2018.

- Др. Слободанка Дрндарски - Општа болница Сента, Сента - од 15.10.-26.10.2018.

- Др. Слободанка Дрндарски - Амбуланта за рехабилитацију Медица Неттер, Сента од 15.11.2018.