Допунски рад медицинског особља

 ИНфОРМАЦИЈЕ О ВРШЕЊУ ДОПУНСКОГ РАДА ЛЕКАРА И МЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА:

- Др. Слободан Бојиновић - Специјална болница за психијатерске болести " Свети Врачеви", Нови Кнежевац, од 12.07.-31.12.2017.

- Хуска Хелга - Медица Неттер, Сента, од 1.11.2017.

- Јерас Марија - Медица Неттер, Сента од 01.11.2017.

- Др. Радинка Ивошевић - Дом за децу ометену у развоју " Колевка ", Суботица, од 13.11.-31.12.2017.