Sprovođenje Plana integriteta

 Spisak pravilnika:

- Pravilnik o donacijama i humanitarnoj pomoći - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o stručnom usavršavanju i specijalizaciji zdrav. radnika Spec.bol. za rehab. " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o načinu i postupku pružanja vanstandardnih zdrav. usluga i dopunskom radu zdrav. radnika Spec.bol. za rehab. " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o načinu izrade finansijske ekspertize i finansijskih izveštaja - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o upravljanju informacijama - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o bezbednosti IKT sistema - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnik o bezbednosti IKT sistema - možete preuzet ovde.

- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o disciplini i ponašanju zaposlenih Specijalne bolnice za rehabilitaciju " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde. - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izemenama i dopunama Pravilnika o načinu izrade finansijske ekspertize i finansijskih izveštaja - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o uređivanju postupka angažovanje lica po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o disciplini i ponašanju zaposlenih Specijalne bolnice za rehabilitaciju " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju i ocenjivanju , odnosno stimulaciji zarade zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rahabilitaciju " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

- Pravilnika o načinu formiranja cena usluga Specijalne bolnice za rehabitlitaciju " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnik o korišćenju službenih vozila Specijalne bolnice za rehabilitaciju " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

-  Pravilnik o postupku ocenjivanja i napredovanja zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju " Banja Kanjiža " - možete preuzeti ovde.

 - Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta - možete preuzeti ovde.

 - Pravilnik o donošenju akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izmenama i dopunama br 1. Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javne nabavke - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o uređenju postupka zapošljavanja - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izmenama i dopunama br. 1 Pravilnika o uređivanju postupka angažovanja lica po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima - možete preuzeti ovde.

 - Pravilnik o načinu kontrole listi zakazivanja i listi čekanja - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o izmenama i dopunama br 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju i specjalizaciji zdravstvenih radnika SBR Banja Kanjiža - možete preuzeti ovde.

- Pravilnik o naknadi putnih troškova zaposlenih - možete preuzeti ovde

 

 Fajlovi za preuzimanje: