Спровођење Плана интегритета

 Списак правилника:

- Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи - можете преузети овде.

- Правилник о стручном усавршавању и специјализацији здрав. радника Спец.бол. за рехаб. " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о начину и поступку пружања ванстандардних здрав. услуга и допунском раду здрав. радника Спец.бол. за рехаб. " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

 <х2>фајлови за преузимање: