Спровођење Плана интегритета

 Списак правилника:

- Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи - можете преузети овде.

- Правилник о стручном усавршавању и специјализацији здрав. радника Спец.бол. за рехаб. " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о начину и поступку пружања ванстандардних здрав. услуга и допунском раду здрав. радника Спец.бол. за рехаб. " Бања Кањижа " - можете преузети овде.

- Правилник о начину израде Финансијске експертизе и Финансијских извештаја - можете преузети овде.

- Правилник о управљању инФормацијама - можете преузети овде.

- Правилник о безбедности ИКТ система - можете преузети овде.

- Правилник о измени и допуни Правилник о безбедности ИКТ система - можете преузет овде.

- Правилник о измени и допуни Правилника о дисциплини и понашању запослених Специјалне болнице за рехабилитацију " Бања Кањижа" - можете преузети овде.

- Правилник о иземенама и допунама Правилника о начину израде Финансијске експертизе и Финансијских извештаја - можете преузети овде.

 

 

 

 

 <х2>фајлови за преузимање: