FIRMA OD POVERENJA 2018

Za odličnu reputaciju i doslednost u radu, kao i korektnu saradnju sa klijentima i poslovnim saradnicima, Centar za istraživanje mišljenja klijenata dodeljuje sertifikat „FIRMA OD POVERENJA“ Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banji Kanjiža.