Oglasi za posao

 

21.03.2018.

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/2015):

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME


- Jednog (1) ELEKTRIČARA za potrebe nemedicinskog sektora – odeljenju tehničkog održavanja na određeno vreme .

Opis poslova koje će zaposleni obavljati:
Električar
Stara se o funkcionisanju i o popravci svih električnih uređaja i postrojenja i instalacije unutar i van objekta poslodavca. Popravlja elektroinstalaciju i električne uređaje. Vrši nadzor i održavanje električnih motora i elemenata u sistemima za snabdevanje i distribuciju termalnom vodom , hlađenjem i grejanjem. Nadzire i održava mašine i uređaje rehabilitacije, kuhinje i vešeraja. Po potrebi vši čišćenje unutrašnjeg izmenjivača klima uređaja. Vrši pregled i popravku “kućnih “ uređaja u sobama ( TV, frižider, klime, daljinski.....) Vrši intervencije po potrebi na liftovima.Prati rad trafo stanice i agregata. Namešta ozvučenje i ostalo po potrebi.
U slučaju potrebe, obavlja poslove vodoinstalatera, i to : rukuje filter stanicom, redovno vrši kontrolu filtera i bazenske vode. Radi na instalaciji i servisiranju opreme i uređaja vodoinstalacije. U slučaju potrebe, obavlja sve bravarske poslove u objektima poslodavca. Učestvuje u radu na otklanjanju kvarova. Po potrebi, pod uslovom da ispunjava Zakonom propisane uslove, vrši poslove rukovaoca kotlovskih postrojenja: Radi na održavanju grejnog sistema i klimatizacije: puštanje, vođenje i zaustavljanje kotlarnice »Aquamarin« i »Abella«. Stara se o ispravnosti i popravci kotlovskih postrojenja i uređaja poslodavca. Beleži utrošenu količinu energenata. Odgovara za pravilan i propisan režim temperature u objektu , odnosno na mestima gde je to potrebno. Vodi računa o redu i čistoći u kotlarnici, podstanicama, komorama i drugim prostorijama u kojima se nalaze tehnička postrojenja. Učestvuje u popravkama sistema čiji rad nadzire. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara načelniku odeljenja tehničkog održavanja.

USLOVI:
- IV stepen stručne spreme električara, sa položenim ispitom ložača parnih kotlova
- 1 godina radnog iskustva u struci

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
- prijavu na oglas sa kratkom biografijom
- fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju
- fotokopija lične karte

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove električara“.
 


 
21.03.2018.
 
Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene čiji je osnivač Republika Srbija – Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 1/15.)


SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“
RASPISUJE
O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME ZA:


- Jednu (1) spremačicu u zdravstvenoj zaštiti za potrebe Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima - za puno radno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog.

Kandidati pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ Kanjiža.

Opis poslova:
Obavlja poslove spremanja i održavanja kompletne higijene soba,holove, prostorije u prizemlju, garderobe, kancelarije, toalete, stepenište, poslovne prostorije, uslužno prodajne prostorije, sportsku halu, bazene i kompletnu rehabilitaciju u celoj Ustanovi. Namešta krevete, čisti sobu i sav nameštaj u sobi. Svakodnevno više puta iznosi otpadne materije. Skupljene odpatke obavezna je staviti u kante za smeće koje se nalaze u smetlarniku.Svakodnevno čisti i održava ceo krug smeštajnih objekata i drugih prostorija. Prilikom svog rada pridržava se uputstva i pravilno koristi sredstva HTZ zaštite. Odgovorna je za higijenski i estetki izgled svih prostorija. Povremeno vrši generalno spremanje svih podova, sanitarnih čvorova, kupatila, pranje prozora, tepisona i sl. Pažljivo rukuje vešom, drugim sredstvima i stvarima gostiju. Na zahtev gostiju odnosi idonosi gostinki veš u krojačnicu i vešeraj a njegovu primopredaju vrši na osnovu pismenog reversa. Obavlja instruktažu novih sobarica. Prijavljuje nadzornici štetu ako je gost pričinio boravkom u sobi. Dužna je da sve nađene stvari u sobi preda nadzornici sobarica. U svojoj smeni vodi knjigu dežurstva blagovremeno i ažurno unosi sve nastale promene. Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara nadzornici spremačica u zdravstvenoj zaštiti.


Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
• osnovna škola,
• poznavanje srpskog i mađarskog jezika,

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
• Prijavu na oglas sa kratkom biografijom
• Overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
• Fotokopiju lične karte

 


Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“
Odeljenje za pravne i opšte poslove
24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.
Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice u zdravstvenoj zaštiti“.