OBAVEŠTENJE ZA KORIŠĆENJE VAUČERA

  Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže u saradnji sa Ministarstvom  trgovine, turizma i telekomunikacija  i ove godine  podržava akciju dodele vrednosnih vaučera od 5.000,00 dinara. Vaučeri se odobravaju za boravak od 5 i više dana, svim građanima Srbije čija primanja ne prelaze 60.000,00 dinara.

 
Za podnošenje prijave su Vam potrebna četiri dokumenta:
 
1.     Popunjena prijava za dobijanje vaučera (Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom isključivo se podnosi preko šaltera JP „Pošta Srbije“  na teritoriji cele Republike Srbije. Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i obavezno potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte, kao i potvrdu da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
2.     Potvrda rezervacije iz naše banje ( kada se odlučite za tačan datum Vašeg dolaska, javite nam se na telefon 024/875-357 prijemno odeljenje ili na e-mail adresu: rezervacije@banja-kanjiza.com, a mi  ćemo  Vam poslati overenu potvrdu.
3.     Poslednji ček od penzije ili ako ste u radnom odnosu potvrda o mesečnim primanjima
4.     Fotokopija lične karte.
      
Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom isključivo se podnosi preko šaltera JP „Pošta Srbije“  na teritoriji cele Republike Srbije. Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i obavezno potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte, kao i potvrdu da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime u našoj banji.
Kao potvrda o rezervaciji prihvatiće se i potvrda  koja je poslata elektronskim putem, kao  i skeniran dokument, koji je overen i potpisan.  Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime lica na koga glasi .
Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 20.11.2018 godine. 
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije  30 dana od početka realizacije aranžmana .
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Misnistarstvo preko JP „Pošta Srbije“ dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
 
KORISNIK VAUČEROM PLAĆA SAMO USLUGE SMEŠTAJA I NEĆE BITI MOGUĆE PLAĆANJE USLUGE ISHRANE, PIĆA, ZDRAVSTVENE I DRUGE USLUGE, BORAVIŠNA TAKSA
 
CENOVNIK - OVDE