Bo dani
BOLESNIČKI DAN – PO OSOBI NA DAN
 
Plaćanje B.O. dana se vrši prilikom početka korišćenja usluga.
 
BOLESNIČKI DAN
 
RED.BR.
S O B A
OBJEKAT ,,ABELLA,,
OBJEKAT „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
3.900,00
5.600,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.700,00
4.800,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.500,00
3.900,00
4
Apartman 1/1
4.800,00
6.300,00
5
Apartman 1/2
3.900,00
5.100,00
6
Apartman 1/3
--
4.500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesnički dan sadrži:
-          Sve terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,
-          Ishranu na bazi punog pansion (tri obroka dnevno),
-          Pravo korišćenja bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.
 
NAPOMENA:
-          Navedene cene se odnose po osobi na dan,
-          Prvi lekarski pregled iznosi 1.500,00 dinara po osobi,
-          Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 9,00 dinara po osobi na dan,
-          Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli,
-          Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga.
 
 
 
SENIOR BOLESNIČKI DAN – PO OSOBI NA DAN
 
 
 
SENIOR BOLESNIČKI DAN – OBJEKAT “AQUAMARIN”
 
RED.BR.
S O B A
DO 14 DANA
OD 14 DO 21 DAN
OD 21 DAN
1
Jednokrevetna soba 1/1
5.040,00
4.540,00
4.030,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
4.400,00
3.960,00
3.520,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.600,00
3.240,00
2.880,00
4
Apartman 1/1
5.800,00
5.220,00
4.640,00
5
Apartman 1/2
4.700,00
4.230,00
3.760,00
6
Apartman 1/3
4.100,00
3.690,00
3.280,00
 
 
 
SENIOR BOLESNIČKI DAN – OBJEKAT “ABELLA”
 
RED.BR.
S O B A
DO 14 DANA
OD 14 DO 21 DAN
OD 21 DAN
1
Jednokrevetna soba 1/1
3.600,00
3.240,00
2.880,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.400,00
3.060,00
2.720,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.200,00
2.880,00
2.560,00
4
Apartman 1/1
4.400,00
3.960,00
3.520,00
5
Apartman 1/2
3.600,00
3.240,00
2.880,00
 
Senior bolesnički dan sadrži:
-          Tri terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,
-          Ishranu na bazi punog pansiona (tri obroka dnevno),
-          Pravo korišćenja bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.
 
NAPOMENA:
-          Navedene cene se odnose po osobi na dan,
-          Prvi lekarski pregled iznosi 1.500,00 dinara po osobi,
-          Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 9,00 dinara po osobi na dan,
-          Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga,
-          Ne postoji mogućnost doplate dodatnih terapija za program Senior bolesnički dan,
-          Penzionerima je neophodno da ponesu sa sobom na uvid ličnu kartu i ček od poslednje penzije,
-           Popust se ne odnosi na pacijente koji na lečenje dolaze sa uputom ili preko agencije.
 
CENOVNIK VAŽI OD 01. JANUARA 2018.GODINE.
 
BOLESNIČKI DAN VAUČERI – PO OSOBI NA DAN
 
“ AQUAMARIN”
 
BOLESNIČKI DAN - VAUČERI
RED.
BROJ
S O B A
 
STRUKTURA TROŠKOVA
 
IZNOS TROŠKOVA
 
UKUPNA CENA LEČENJA U OBJEKTU „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
3.520,00
   980,00
1.100,00
 
5.600,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
2.720,00
   980,00
1.100,00
 
4.800,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
1.820,00
   980,00
1.100,00
 
3.900,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
4.220,00
   980,00
1.100,00
 
6.300,00
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
3.020,00
   980,00
1.100,00
 
5.100,00
6.
Apartman 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
2.420,00
980,00
1.100,00
 
4.500,00
 
 
     NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
 
    Prvi lekarski pregled: 1.500,00 dinara po osobi.
    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 9,00 dinara.


Fajlovi za preuzimanje: