Bo dani
BOLESNIČKI DAN – PO OSOBI NA DAN
 
Plaćanje B.O. dana se vrši prilikom početka korišćenja usluga.
 
BOLESNIČKI DAN
 
RED.BR.
S O B A
OBJEKAT ,,ABELLA,,
OBJEKAT „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
3.900,00
5.600,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.700,00
4.800,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.500,00
3.900,00
4
Apartman 1/1
4.800,00
6.300,00
5
Apartman 1/2
3.900,00
5.100,00
6
Apartman 1/3
--
4.500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolesnički dan sadrži:
-          Sve terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,
-          Ishranu na bazi punog pansion (tri obroka dnevno),
-          Pravo korišćenja bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.
 
NAPOMENA:
-          Navedene cene se odnose po osobi na dan,
-          Prvi lekarski pregled iznosi 2.000,00 dinara po osobi,
-          Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 8,00 dinara po osobi na dan,
-          Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli,
-          Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga.
 
 
 

 

SPECIJALNA PONUDA: BOLESNIČKI DAN SA POPUSTOM VEZAN ZA BROJ DANA – OBJEKAT “AQUAMARIN”

 

RED.BR.

S O B A

OD 15 DO 20 DANA

OD 21 DAN

1

Jednokrevetna soba 1/1

5.040,00

4.540,00

2

Dvokrevetna soba 1/2

4.400,00

3.960,00

3

Trokrevetna soba 1/3

3.600,00

3.240,00

4

Apartman 1/1

5.800,00

5.220,00

5

Apartman 1/2

4.700,00

4.230,00

6

Apartman 1/3

4.100,00

3.690,00

 

 

 

SPECIJALNA PONUDA: BOLESNIČKI DAN SA POPUSTOM VEZAN ZA BROJ DANA – OBJEKAT “ABELLA”

 

RED.BR.

S O B A

OD 15 DO 20 DANA

OD 21 DAN

1

Jednokrevetna soba 1/1

3.600,00

3.240,00

2

Dvokrevetna soba 1/2

3.400,00

3.060,00

3

Trokrevetna soba 1/3

3.200,00

2.880,00

4

Apartman 1/1

4.400,00

3.960,00

5

Apartman 1/2

3.600,00

3.240,00

 

Specijalna ponuda: Bolesnički dan sa popustom sadrži:

-         Sve terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,

-         Ishranu na bazi punog pansion (tri obroka dnevno),

-         Pravo korišćenja bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.

 

NAPOMENA:

-         Navedene cene se odnose po osobi na dan,

-         Prvi lekarski pregled iznosi 2.000,00 dinara po osobi,

-         Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 8,00 dinara po osobi na dan,

-         Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli,

-         Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga.

 
BOLESNIČKI DAN VAUČERI – PO OSOBI NA DAN
 
“ AQUAMARIN”
 
BOLESNIČKI DAN - VAUČERI
RED.
BROJ
S O B A
 
STRUKTURA TROŠKOVA
 
IZNOS TROŠKOVA
 
UKUPNA CENA LEČENJA U OBJEKTU „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
3.520,00
   980,00
1.100,00
 
5.600,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
2.720,00
   980,00
1.100,00
 
4.800,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
1.820,00
   980,00
1.100,00
 
3.900,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
4.220,00
   980,00
1.100,00
 
6.300,00
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
3.020,00
   980,00
1.100,00
 
5.100,00
6.
Apartman 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
2.420,00
980,00
1.100,00
 
4.500,00
 
 
     NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
 
    Prvi lekarski pregled: 2.000,00 dinara po osobi.
    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 8,00 dinara.
 
CENOVNIK VAŽI OD 01. AVGUSTA 2018.GODINE


Fajlovi za preuzimanje: