Bo dani
BOLESNIČKI DAN – PO OSOBI NA DAN
 
Plaćanje B.O. dana se vrši prilikom početka korišćenja usluga.

 

 
  
 
                                                                                         BOLESNIČKI DAN
 
R.BR.
S O B A
OBJEKAT ,,ABELLA,,
OBJEKAT AQAMARIN“ 
        Sobe sa terasom 
SOBE “PREMIJUM”
 
1
Jednokrevetna soba 1/1
3.900,00
5.600,00         5.900,00T
6.160,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.700,00
4.800,00          5.100,00T
5.280,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.500,00
3.900,00          4.200,00T
-
4
Apartman 1/1
4.800,00
6.300,00              -
-
5
Apartman 1/2
3.900,00
5.100,00             -
-
6
Apartman 1/3
--
4.500,00             -
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolesnički dan sadrži:
- Sve terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,
- Ishranu na bazi punog pansion (tri obroka dnevno),
- Usluga bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.

NAPOMENA:
- Navedene cene se odnose po osobi na dan,
- Prvi lekarski pregled iznosi 2.000,00 dinara po osobi,
- Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 8,00 dinara po osobi na dan,
- Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli,
- Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga.
 

 
SPECIJALNA PONUDA: BOLESNIČKI DAN SA POPUSTOM VEZAN ZA BROJ DANA – OBJEKAT “AQUAMARIN”
 
R.
BR.
S O B A
 
OD 15 DO 20 DANA
  Soba sa terasom
OD 15 DO 20 DANA
  SOBE “PRIJUM”
OD 21 DAN
 Sobe sa terasom
OD 21 DAN
SOBE “PRIJUM”
1
Jednokrevetna soba 1/1
5.040,00  5.340,00T
5.540,00
4.540,00   4.840,00T
4.985,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
4.400,00 4.700,00T
4.750,00
3.960,00   4.260,00T
4.275,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.600,00 3.900,00T
-
3.240,00   3.540,00T
-
4
Apartman 1/1
5.800,00            -       
-
5.220,00
-
5
Apartman 1/2
4.700,00            -
-
4.230,00
-
6
Apartman 1/3
4.100,00           -
-
3.690,00
-

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SPECIJALNA PONUDA: BOLESNIČKI DAN SA POPUSTOM VEZAN ZA BROJ DANA – OBJEKAT “ABELLA”
 
RED.BR.
S O B A
OD 15 DANA 20 DANA
OD 21 DAN
1
Jednokrevetna soba 1/1
3.600,00
3.240,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.400,00
3.060,00
3
Trokrevetna soba 1/3
3.200,00
2.880,00
4
Apartman 1/1
4.400,00
3.960,00
5
Apartman 1/2
3.600,00
3.240,00

 

Specijalna ponuda: Bolesnički dan sa popustom sadrži:
- Sve terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,
- Ishranu na bazi punog pansiona (tri obroka dnevno),
- Usluga bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.

NAPOMENA:
- Navedene cene se odnose po osobi na dan,
- Prvi lekarski pregled iznosi 2.000,00 dinara po osobi,
- Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 8,00 dinara po osobi na dan
- Deca – pacijenti plaćaju cene bolesničkog dana kao odrasli
- Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga

 

Cenovnik važi od 04.01.2021.