Usluge smeštaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekat“AQUAMARIN”
PANSION
POLUPANSION
NOĆENJE SA DORUČKOM
NOĆENJE BEZ DORUČKA
DNEVNI BORAVAK
Jednokrevetna soba 1/1
3.800,00
3.300,00
2.100,00
2.000,00
2.000,00
Dvokrevetna soba 1/2
2.990,00
2.500,00
2.000,00
1.900,00
1.900,00
Trokrevetna soba 1/3
2.470,00
2.000,00
1.900,00
1.800,00
1.800,00
Apartman 1/1
4.380,00
3.800,00
3.100,00
3.000,00
3.000,00
Apartman 1/2
3.500,00
3.300,00
2.800,00
2.600,00
2.600,00
Apartman 1/3
3.300,00
3.100,00
2.700,00
2.400,00
2.400,00
Pansion sadrži: smeštaj, pun pansion
Polupansion sadrži: smeštaj, pansionski doručak, večeru (ili ručak) 
Noćenje sa doručkom sadrži: smeštaj, pansionski doručak
Dnevni boravak podrazumeva: dnevni smeštaj u sobama objekta "Aquamarin" u period od 9,00 do 18,00 časova.
Boravišna taksa 120,00 dinara, osiguranje 8,00 dinara dnevno.
Objekat
“ABELLA”
PANSION
NOĆENJE SA
DORUČKOM
NOĆENJE BEZ DORUČKA
Jednokrevetna soba 1/1
2.470,00
1.900,00
1.800,00
Dvokrevetna soba 1/2
2.300,00
1.800,00
1.600,00
Trokrevetna soba 1/3
2.000,00
1.600,00
1.500,00
Apartman 1/1
2.700,00
2.400,00
2.300,00
Apartman 1/2
2.600,00
2.300,00
2.200,00
 
DECA
Noćenje sa doručkom
Pun pansion
Polupansion
0 – 2 godina života
Ø
Ø
Ø
2 – 7 godina života
1.000,00
1.300,00
1.200,00
7 – 12 godina života
1.300,00
1.750,00
1.500,00
Boravišna taksa: <7 god. ne plaćaju, 7-15 god. 60,00 dinara, iznad 15 god. 120,00 dinara, osiguranje 8,00 dinara.
Napomena: U strukturi cene pansiona, polupansiona i noćenje sa doručkom cena ishrane je: doručak 200,00 din., ručak 390,00 din., večera 390,00 din.
 
 PUN PANSION I POLUPANSION - VAUČERI
 
 
PUN PANSION OBJEKAT »AQUAMARIN«   VAUČERI – PO OSOBI NA DAN
 
RED.
BROJ
S O B A
STRUKTURA TROŠKOVA
 IZNOS TROŠKOVA
CENA PANSIONA U OBJEKTU „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.820,00
   980,00
 
 
3.800,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.010,00
   980,00
   
 
2.990,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
1.490,00
   980,00
 
 
2.470,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
3.400,00    
980,00
 
 
4.380,00
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.520,00  
980,00
 
3.500,00
 
    NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 8,00 dinara. 
 
 
POLUPANSION OBJEKAT »AQUAMARIN«   VAUČERI – PO OSOBI NA DAN
 
RED.
BROJ
S O B A
 STRUKTURA TROŠKOVA
 IZNOS TROŠKOVA
 CENA POLUPANSIONA U OBJEKTU „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.710,00
   590,00
 
 
3.300,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
 1.910,00
   590,00
 
 
2.500,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
1.410,00
590,00
 
 
2.000,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
3.210,00
   590,00
 
 
3.800,00
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.710,00
  590,00
 
 
3.300,00
 
NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 8,00 dinara. 
 
 
NOĆENJE SA I BEZ DORUČKA - VAUČERI
 
 
NOĆENJE SA DORUČKOM OBJEKAT »AQUAMARIN«   VAUČERI PO OSOBI NA DAN
 
RED.
BROJ
S O B A
 STRUKTURA TROŠKOVA
 IZNOS TROŠKOVA
 CENA NOĆENJA SA DORUČKOM  „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
1.900,00
  200,00
 
2.100,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
1.800,00
  200,00
 
 
2.000,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
1.700,00
   200,00
 
 
1.900,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.900,00
   200,00
 
 
3.100,00
 
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
 
2.600,00
  200,00
 
 
2.800,00
 
    NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
    Prvi lekarski pregled: 2.000,00 dinara po osobi.
    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 8,00 dinara. 
 
 
 
NOĆENJE BEZ DORUČKA OBJEKAT »AQUAMARIN«   VAUČERI PO OSOBI NA DAN
 
RED.
BROJ
S O B A
 STRUKTURA TROŠKOVA
 IZNOS TROŠKOVA
 CENA  NOĆENJA BEZ DORUČKA U OBJEKTU „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
 
 
2.000,00
 
2.000,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
 
 
1.900,00
 
1.900,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
 
 
1.800,00
 
1.800,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
 
 
3.000,00
 
3.000,00
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
 
2..600,00
 
2.600,00
   
NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
    Prvi lekarski pregled: 2.000,00 dinara po osobi.

Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 8,00 dinara.