Usluge smeštaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANSION, POLUPANSION I NOĆENJE SA DORUČKOM – PO OSOBI NA DAN
RED.
BROJ
OBJEKAT
“AQUAMARIN”
PANSION
POLU-
PANSION
NOĆENJE SA DORUČKOM
NOĆENJE BEZ
DORUČKA
DNEVNI BORAVAK
1
Jednokrevetna soba 1/1
3.800,00
3.300,00
2.100,00
2.000,00
2.000,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
2.990,00
2.500,00
2.000,00
1.900,00
1.900,00
3
Trokrevetna soba 1/3
2.470,00
2.000,00
1.900,00
1.800,00
1.800,00
4
Apartman 1/1
4.380,00
3.800,00
3.100,00
3.000,00
3.000,00
5
Apartman 1/2
3.500,00
3.300,00
2.800,00
2.600,00
2.600,00
6
Apartman 1/3
3.300,00
3.100,00
2.700,00
2.400,00
2.400,00

 

PANSION, POLUPANSION I NOĆENJE SA DORUČKOM – PO OSOBI NA DAN – SOBE “PREMIJUM”
R.
BR.
OBJEKAT
“AQUAMARIN”
PANSION
POLU-
PANSION
NOĆENJE SA DORUČKOM
NOĆENJE BEZ
DORUČKA
DNEVNI BORAVAK
1
Jednokrevetna soba 1/1
4.560,00
3.960,00
2.520,00
2.400,00
2.400,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.590,00
3.000,00
2.400,00
2.280,00
2.280,00
 
 
 
 
NAPOMENA: U strukturi cene pansiona, polupansiona i noćenje sa doručkom cena ishrane je: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara.
Pansion sadrži: smeštaj, pansionski doručak, ručak i večeru
Polupansion sadrži: smeštaj, pansionski doručak i večeru (ili ručak)
Noćenje sa doručkom sadrži: smeštaj i pansionski doručak.
Dnevni boravak podrazumeva: dnevni smeštaj u sobama objekta “Aquamarin” u period od 09,00 do 18,00 časova.
Boravišna taksa: 120,00 dinara. Osiguranje: 8,00 dinara.
Deca plaćaju po redovnom cenovniku
 
PANSION I NOĆENJE SA DORUČKOM I BEZ DORUČKA – PO OSOBI NA DAN
R.BR.
OBJEKAT ,,ABELLA,,
PANSION
NOĆENJE SA DORUČKOM
NOĆENJE BEZ DORUČKA
1
Jednokrevetna soba 1/1
2.470,00
1.900,00
1.800,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
2.300,00
1.800,00
1.600,00
3
Trokrevetna soba 1/3
2.000,00
1.600,00
1.500,00
4
Apartman 1/1
2.700,00
2.400,00
2.300,00
5
Apartman 1/2
2.600,00
2.300,00
2.200,00
 
 NAPOMENA: U strukturi cene pansiona, i noćenje sa doručkom cena ishrane je: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara.
Pansion sadrži: smeštaj, pansionski doručak, ručak i večeru.
Noćenje sa doručkom sadrži: smeštaj i pansionski doručak.
Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 8,00 dinara.
Deca plaćaju po redovnom cenovniku.

 

 

CENOVNIK SMEŠTAJA U SOBAMA SA TERASOM – OBJEKAT AQUAMARIN

 PANSION, POLUPANSION I NOĆENJE SA DORUČKOM /SOBE SA TERASOM – PO OSOBI NA DAN
RED.
BROJ
OBJEKAT
“AQUAMARIN”
PANSION
POLU-
PANSION
NOĆENJE SA DORUČKOM
NOĆENJE BEZ
DORUČKA
DNEVNI BORAVAK
1
Jednokrevetna soba 1/1
4.100,00
3.600,00
2.400,00
2.300,00
2.300,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
3.290,00
2.800,00
2.300,00
2.200,00
2.200,00
3
Trokrevetna soba 1/3
2.770,00
2.300,00
2.200,00
2.100,00
2.100,00
4
Apartman 1/1
4.680,00
4.100,00
3.400,00
3.300,00
3.300,00
5
Apartman 1/2
3.800,00
3.600,00
3.100,00
2.900,00
2.900,00
6
Apartman 1/3
3.600,00
3.400,00
3.000,00
2.700,00
2.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NAPOMENA:
U strukturi cene pansiona, polupansiona i noćenje sa doručkom cena ishrane je:
doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00dinara i večera:390,00dinara.
Pansion sadrži: smeštaj, pansionski doručak, ručak i večeru
Polupansion sadrži: smeštaj, pansionski doručak i večeru (ili ručak)
Noćenje sa doručkom sadrži: smeštaj i pansionski doručak.
Dnevni boravak podrazumeva: dnevni smeštaj u sobama objekta “Aquamarin” u period od 09,00 do 18,00 časova.
Boravišna taksa: 120,00 dinara. Osiguranje: 8,00 dinara.
Deca plaćaju po redovnom cenovniku.
 

 

 

 
SMEŠTAJ ZA DECU – PO DETETU NA DAN
 
Starost deteta
pansion
POLUPANSION
Noćenje sa doručkom
0 – 2 godina života
Ø
Ø
Ø
2 – 7 godina života
1.300,00
1.200,00
1.000,00
7 – 12 godina života
1.750,00
1.500,00
1.300,00

Boravišna taksa: ispod 7 god. ne plaćaju; 7-15 god: 60,00 din; iznad 15 god: 120,00 din; Osiguranje: 8,00 dinara.