Mini zdravstveni paket za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINI ZDRAVSTVENI PAKET
ZA VREME USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA
B.O . DAN ZA PERIOD OD 26.04. DO 06.05.2019.
 
B O L E S N I Č K I     D A N
RED. BR.
SOBA
OBJEKAT „ABELLA“
OBJEKAT „AQUAMARIN“
1.
Jednokrevetna 1/1
3.240,00
4.540,00
2.
Dvokrevetna soba 1/2
3.060,00
3.960,00
3.
Trokrevetna soba 1/3
2.880,00
3.240,00
4.
Apartman 1/1
3.960,00
5.220,00
5.
Apartman 1/2
3.240,00
4.230,00
6.
Apartman 1/3
­­­­     ---
3.690,00
*Odaberite Vama pogodan broj dana za očuvanje Vašeg zdravlja (minimum 5.bo dana)
Specijalna ponuda za lečenje za vreme uskšnjih i prvomajskih praznika – Bolesnički dan sa popustom sadrži:
-  Sve terapije koje propiše lekar svakog dana, osim nedeljom.
-  Ishranu na bazi punog pansiona ( tri obroka dnevno)
-  Usluga bazena u terminu definisanom za pacijente,kao i u terminu za građanstvo svakog dana, kao i ponedeljkom.
 
Napomena:
Navedene cene se odnose po osobi na dan,
Prvi lekarski pregled iznosi 1.500.00 po osobi
Boravišna taksa je 120,00 dinara po osobi na dan. Osiguranje 8 dinara
Deca pacijenti plaćaju cene bolesničkog dana kao odrasli .
Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciji, nakon lekarkog pregleda , a pre korišćenja usluga