EMNG

Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda za ispitivanje stanja neuromišićnog sistema, kojom možemo precizno utvrditi da li postoji oštećenje perifernih nerava i mišića i njihove funkcije, a ako postoji, nalaz nas može uputiti na uzrok , ali i stepen oštećenja, a time i na prognozu za oporavak funkcije.
Kod oštećenja vratnih ili leđnih korenova (cervikobrahijalgije i lumboishialgije), EMNG pregledom ćemo utvrditi da li postoji akutno oštećenje nerava, koliko su oni ugroženi i da li je potrebna dalja dijagnostika ili, eventualno, konsultacija neurohirurga.

Najčešće indikacije zbog kojim primenjujemo ovu metodu su:
• bol duž noge ili ruke izazvan oboljenjem kičmenih korenova
• polineuropatija (oboljenje perifernih nerava izazvano dijabetesom ili nekim drugim endokrinim oboljenjem
• kod sumnje na kompresiju perifernih nerava u uzanim kanalima (sindrom karpalnog ili kubitalnog kanala, leziја facijalnog nerva)
• oštećenja nerava posle povreda ekstremiteta
• oboljenja mišića
• slabosti u sklopu drugih obolјеnja (autoimunih, zapaljenјskih)
Pregled se izvodi pomoću kompjuterizovanog aparata za EMNG, izvodi se u dve faze. Prva je snimanje provodljivosti motornih i senzitivnih nerava pomoću površinskih elektroda, pri čemu pacijent oseća samo blago peckanje pri dovođenju impulsa preko elektrode. Drugi deo pregleda se izvodi iglenim elektrodama, ali pregled je potpuno bezbedan za pacijenta, jer se izvodi IGLAMA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, pa nema opasnosti od prenošenja bolesti, a postupak može izazvati samo lakšu neprijatnost pri ubodu koji je vrlo površan . Uz dobru saradnju pacijenta i visoko stručno vođenje pregleda od strane elektromiografera, dobijaju se dragocene informacije o stanju nerava i mogućnostima njihovog lečenja i oporavka. Kasnije se istim pregledom može i pratiti proces oporavka.