EMNG

Obaveštavamo Vas, da Kabinet za elektromioneurografiju u okviru naše ustanove počinje sa radom 8. maja 2019. godine.

Kabinet vodi Dr. Horvat Erika, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Pacijenti se primaju na pregled za sada sredom od 8 časova.

Cena pregleda je 3.500,00 dinara za oba gornja, odnosno oba donja ekstremiteta. Pošto između RFZO i naše ustanove nije sklopjen ugovor o finansiranju pregleda, troškove pregleda snosi pacijent.

Zakazivanje se vrši lično u sobi br. 25, ili telefonom na 024/875-163, lokal 141 od 7-19 časova.