Horizontalna terapija

 Savremena elektroterapijska procedura koja podrazumeva primenu srednje frekventih struja sa izrazito analgetskim i biostimulativnim efektom.
Ima široko polje primene u fizikalnoj medicini.
Koristi se kod raznih vidova reumatizma,postraumatskih stanja,osteoporoze,metaboličkih promena,poremećaja cirkulacije.
Primenjuje se u terapiji bola,kod bola u leđima,vratu,ramenima,kukovima,kolenima...
Primenjuje se i kod pojačanog spasticiteta.