Obaveštenje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O B A V E Š T E N J E
 
 
OBAVEŠTAVAJU SE PACIJENTI I GRAĐANI DA BAZENI NEĆE RADITI
17.,18., i 19. JUNA 2019. GODINE !
( PONEDELJAK,UTORAK  I SREDA )
 
19.JUNA  2019. GODINE (SREDA) BAZENI ĆE RADITI SAMO  ZA PACIJETNTE U PERIODU
OD 14,00 - 17,00 ČASOVA !!!
 

HVALA NA RAZUMEVANJU