BO dani
Broj osoba :


Smeštaj :


Broj dana :


Iznos : 0 din

BOLESNIČKI DAN – PO OSOBI NA DAN

 

Plaćanje B.O. dana se vrši prilikom početka korišćenja usluga.

 

BOLESNIČKI DAN

 

RED.BR.

S O B A

OBJEKAT ,,ABELLA,,

OBJEKAT „AQUAMARIN“

1

Jednokrevetna soba 1/1

3.900,00

5.600,00

2

Dvokrevetna soba 1/2

3.700,00

4.800,00

3

Trokrevetna soba 1/3

3.500,00

3.900,00

4

Apartman 1/1

4.800,00

6.300,00

5

Apartman 1/2

3.900,00

5.100,00

6

Apartman 1/3

--

4.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesnički dan sadrži:

-          Sve terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,

-          Ishranu na bazi punog pansion (tri obroka dnevno),

-          Pravo korišćenja bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.

 

NAPOMENA:

-          Navedene cene se odnose po osobi na dan,

-          Prvi lekarski pregled iznosi 1.500,00 dinara po osobi,

-          Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 9,00 dinara po osobi na dan,

-          Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli,

-          Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga.

 

 

 

SENIOR BOLESNIČKI DAN – PO OSOBI NA DAN

 

 

 

SENIOR BOLESNIČKI DAN – OBJEKAT “AQUAMARIN”

 

RED.BR.

S O B A

DO 14 DANA

OD 14 DO 21 DAN

OD 21 DAN

1

Jednokrevetna soba 1/1

5.040,00

4.540,00

4.030,00

2

Dvokrevetna soba 1/2

4.400,00

3.960,00

3.520,00

3

Trokrevetna soba 1/3

3.600,00

3.240,00

2.880,00

4

Apartman 1/1

5.800,00

5.220,00

4.640,00

5

Apartman 1/2

4.700,00

4.230,00

3.760,00

6

Apartman 1/3

4.100,00

3.690,00

3.280,00

 

 

 

SENIOR BOLESNIČKI DAN – OBJEKAT “ABELLA”

 

RED.BR.

S O B A

DO 14 DANA

OD 14 DO 21 DAN

OD 21 DAN

1

Jednokrevetna soba 1/1

3.600,00

3.240,00

2.880,00

2

Dvokrevetna soba 1/2

3.400,00

3.060,00

2.720,00

3

Trokrevetna soba 1/3

3.200,00

2.880,00

2.560,00

4

Apartman 1/1

4.400,00

3.960,00

3.520,00

5

Apartman 1/2

3.600,00

3.240,00

2.880,00

 

Senior bolesnički dan sadrži:

-          Tri terapije koje propiše ordinirajući lekar svakog dana, osim nedeljom,

-          Ishranu na bazi punog pansiona (tri obroka dnevno),

-          Pravo korišćenja bazena u terminu definisanom za pacijente, kao i u terminu za građanstvo svakog dana, osim ponedeljkom.

 

NAPOMENA:

-          Navedene cene se odnose po osobi na dan,

-          Prvi lekarski pregled iznosi 1.500,00 dinara po osobi,

-          Boravišna taksa: 120,00 dinara po osobi na dan, Osiguranje: 9,00 dinara po osobi na dan,

-          Plaćanje se vrši prilikom dolaska na recepciju, nakon lekarskog pregleda, a pre korišćenja usluga,

-          Ne postoji mogućnost doplate dodatnih terapija za program Senior bolesnički dan,

-          Penzionerima je neophodno da ponesu sa sobom na uvid ličnu kartu i ček od poslednje penzije,

-           Popust se ne odnosi na pacijente koji na lečenje dolaze sa uputom ili preko agencije.

 

CENOVNIK VAŽI OD 01. JANUARA 2018.GODINE.

 

BOLESNIČKI DAN VAUČERI – PO OSOBI NA DAN

 

“ AQUAMARIN”

 

BOLESNIČKI DAN - VAUČERI

RED.

BROJ

S O B A

 

STRUKTURA TROŠKOVA

 

IZNOS TROŠKOVA

 

UKUPNA CENA LEČENJA U OBJEKTU „AQUAMARIN“

1

Jednokrevetna soba 1/1

Troškovi smeštaja

Troškovi ishrane

Troškovi terapija

3.520,00

   980,00

1.100,00

 

5.600,00

2

Dvokrevetna soba 1/2

Troškovi smeštaja

Troškovi ishrane

Troškovi terapija

2.720,00

   980,00

1.100,00

 

4.800,00

3

Trokrevetna soba 1/3

Troškovi smeštaja

Troškovi ishrane

Troškovi terapija

1.820,00

   980,00

1.100,00

 

3.900,00

4

Apartman 1/1

Troškovi smeštaja

Troškovi ishrane

Troškovi terapija

4.220,00

   980,00

1.100,00

 

6.300,00

5

Apartman 1/2

Troškovi smeštaja

Troškovi ishrane

Troškovi terapija

3.020,00

   980,00

1.100,00

 

5.100,00

6.

Apartman 1/3

Troškovi smeštaja

Troškovi ishrane

Troškovi terapija

2.420,00

980,00

1.100,00

 

4.500,00

 

 

     NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara

 

    Prvi lekarski pregled: 1.500,00 dinara po osobi.

    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 9,00 dinara.