Bolesnički dan
Broj osoba :


Smeštaj :


Broj dana :


Iznos : 0 din

KALKULATOR NE PRIKAZUJE REALNE CENE USLED TEHNIČKOG PROBLEMA!

 

 

 

 

 

 

  

BOLESNIČKI DAN – po osobi na dan
RED.BROJ
SOBA
OBJEKAT “AQUAMARIN”
OBJEKAT “ABELLA”
1.
Jednokrevetna soba 1/1
5.600,00
3.900,00
2.
Dvokrevetna soba 1/2
4.800,00
3.700,00
3.
Trokrevetna soba 1/3
3.900,00
3.500,00
4.
Apartman 1/1
6.300,00
4.800,00
5.
Apartman 1/2
5.100,00
3.900,00
6.
Apartman 1/3
4.500,00
---

Bolesnički dan sadrži: sve terapije koje propiše ordinirajući lekar, pun pansion i pravo korišćenje bazena.

Deca – pacijenti plaćaju cenu bolesničkog dana kao odrasli.

Prvi lekarski pregled: 1.500,00 dinara po osobi.

Boravišna taksa: 120,00 dinara, osiguranje: 5,40 dinara.

Plaćanje BO dana se vrši prilikom početka korišćenja usluga!

POPUST ZA PENZIONERE 20% (na uvid lična karta i ček od poslednje penzije)
 
Popust se ne odnose na pacijente koji na lečenje dolaze sa uputom!

 

Primena cenovnika sa popustom za penzionere od 01.02.2017.
 
Cena za 20% popusta za penzionere iznosi:
RED.BROJ
SOBA
OBJEKAT “AQUAMARIN”
OBJEKAT “ABELLA”
1.
Jednokrevetna soba 1/1
4.480,00
3.120,00
2.
Dvokrevetna soba 1/2
3.840,00
2.960,00
3.
Trokrevetna soba 1/3
3.120,00
2.800,00
4.
Apartman 1/1
5.040,00
3.840,00
5.
Apartman 1/2
4.080,00
3.120,00
6.
Apartman 1/3
3.600,00
---
 
Bolesnički dan sadrži: sve terapije koje propiše ordinirajući lekar, pun pansion i pravo korišćenje bazena.
Prvi lekarski pregled: 1.500,00 dinara po osobi.
Boravišna taksa: 120,00 dinara, osiguranje: 5,40 dinara.

PREVENTIVNO – EDUKATIVNI B.O. DAN: 2.500,00 po osobi

(za organizovane grupe – korisnike sa posebnim potrebama)

u cenu usluge je uračunato sledeće (u 1/2 i u 1/3 sobama): smeštaj na bazi punog pansiona, lekarski pregled, edukacija o prevenciji i lečenju, kinezi terapije, korišćenje bazena sa termalnom vodom i izveštaj lekara – otpusna lista sa epikrizom.


 

 

BOLESNIČKI DAN VAUČERI – PO OSOBI NA DAN
 
 
 
BOLESNIČKI DAN - VAUČERI
RED.
BROJ
S O B A
 STRUKTURA TROŠKOVA
 IZNOS TROŠKOVA
 UKUPNA CENA LEČENJA U OBJEKTU „AQUAMARIN“
1
Jednokrevetna soba 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
3.520,00
   980,00
1.100,00
 
5.600,00
2
Dvokrevetna soba 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
2.720,00
   980,00
1.100,00
 
4.800,00
3
Trokrevetna soba 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
1.820,00
   980,00
1.100,00  
 
3.900,00
4
Apartman 1/1
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
4.220,00
980,00
1.100,00
 
6.300,00
5
Apartman 1/2
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
3.020,00
   980,00
1.100,00
 
5.100,00
 
6.
 
 
Apartman 1/3
Troškovi smeštaja
Troškovi ishrane
Troškovi terapija
2.420,00
   980,00
  1.100,00
 
4.500,00
 
     NAPOMENA: cena ishrane je sledeća: doručak: 200,00 dinara, ručak: 390,00 dinara i večera: 390,00 dinara
    Prvi lekarski pregled: 1.500,00 dinara po osobi.
    Boravišna taksa: 120,00 dinara, Osiguranje: 5,40 dinara.