Čišćenje bazena

 O B A V E Š T E N J E


OBAVEŠTAVAJU SE PACIJENTI I GRAĐANI DA BAZENI NEĆE RADITI
30.SEPT., 01., i 02. OKT.2019. GODINE !
( PONEDELJAK, UTORAK I SREDA )

02.OKTOBRA 2019. GODINE (SREDA) BAZENI ĆE RADITI SAMO ZA PACIJETNTE U PERIODU
OD 11,30 - 15,00 ČASOVA !!!

HVALA NA RAZUMEVANJU