Политика квалитета

Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа” у процесу развоја система квалитета има за циљ:

  • Константно унапређење квалитета здравствених услуга праћењем нових технолошких достигнућа, креираних према новим захтевима корисника;
  • Остварење нових проФитних активности које ће допринети остварењу већег обима сопствених средстава;
  • Стварање конкурентске предности привлачењем ино – гостију;
  • Осавремењивање медицинске опреме;
  • Константна едукација медицинског и немедицинског кадра;
  • Побољшање укупног квалитета живљења корисника као и свих запослених.