Kontakt
Vaše ime:

Vaš e-mail:

Tema:


Poruka:
 
 
 
Kontakt:
    Adresa: Narodni park bb
    Recepcija: +381 24 875-163
    fax: +381 24 874-810
    e-mail: office@banja-kanjiza.com

Rezervacije:
    Prodajna služba: +381 24 875-357
    e-mail: rezervacije@banja-kanjiza.com

Pripreme sportista i oporavak radnika:
    Služba marketinga: +381 24 874-725      
    e-mail: office@banja-kanjiza.com

Medicinska rehabilitacija:
    Glavna sestra rehabilitacije: +381 24 873-198
    e-mail: glavnasestra@banja-kanjiza.com

Nabavka robe i materijala:
    Služba komercijalnih poslova: +381 24 875 826      
    e-mail: komercijala@banja-kanjiza.com