Vaučeri

 INSTRUKCIJA ZA KORIŠĆENJE VAUČERA
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ iz Kanjiže u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i ove godine podržava akciju dodele vrednosnih vaučera od 5.000,00 dinara. Vaučeri se odobravaju za boravak od 5 i više dana, svim korisnicima prava na penziju i radno angažovanim licima čija primanja ne prelaze 60.000,00 dinara.
Za podnošenje prijave su Vam potrebna četiri dokumenta:
1. Popunjena prijava za dobijanje vaučera
(Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom isključivo se podnosi preko šaltera JP „Pošta Srbije“ na teritoriji cele Republike Srbije. Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i obavezno potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte, kao i potvrdu da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime, najkasnije 30 dana pre korišćenja vaučera.
2. Potvrda rezervacije iz naše banje ( kada se odlučite za tačan datum Vašeg dolaska, javite nam se na telefon 024/875-357 prijemno odeljenje ili na e-mail adresu: rezervacije@banja-kanjiza.com, a mi ćemo Vam poslati overenu potvrdu.
3. Poslednji ček od penzije ili ako ste u radnom odnosu original potvrde o zaposlenju i potvrda o ostvarenoj zaradi u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
4. Fotokopija lične karte.
Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom isključivo se podnosi preko šaltera JP „Pošta Srbije“ na teritoriji cele Republike Srbije. Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i obavezno potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte, kao i potvrdu da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime u našoj banji.
Kao potvrda o rezervaciji prihvatiće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao i skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime lica na koga glasi .
Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2021.
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana od početka realizacije aranžmana
Prijava će se moći koristiti isključivo u ugostiteljskom objektu u kome je izvršena rezervacija , s obzirom na to da će ime ugostiteljskog objekta biti odštampano na samom vaučeru.
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Misnistarstvo preko JP „Pošta Srbije“ dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
KORISNIK VAUČEROM PLAĆA SAMO USLUGE SMEŠTAJA I NEĆE BITI MOGUĆE PLAĆANJE USLUGE ISHRANE, PIĆA, ZDRAVSTVENE I DRUGE USLUGE, BORAVIŠNA TAKSA....

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“