Карактеристике воде и блата

Карактеристике термалне воде:

Минерална вода спада у категорију натријум-хидрокарбонатно-јодно- бромидно-сулФидно-алкалну хипертермну воду. Користи се као помоћно лековито средство у терапијама, као и у рекреативне сврхе. Дубина бушотине је 1.140 м, а температура воде је 67º Ц. 

Садржај минерала

  Катјони  мг/л
 Натријум На   1070,00
 Калијум Ка  8,50
 Калцијум Ца   1,60
 Магнезијум Мг   1,90
 Гвожђе фе   0,27
 Амонијум јон НХ   0,70
Стронцијум  Ср   0,79

 

  Ањони  мг/л
Хлорид Цл  66,70
Хидрокарбонат ХЦО3  2543,70
Карбонат ЦО3  108,00
СулФат СО4  0,00
Нитрат НО3  0,02
Нитрит НО2  0,00
фосФат П2О5  0,60
Јодид Ј  1,55
Бромид Бр  0,91
Бор боратни Б  5,20
флуорид ф  5,70
Хидроксид ОХ  0,00

 Хемијски састав пелоида - лековитог блата

Оксиди %
СиО2 44,79
Ал2О3 5,95
МнО 0,12
фе2О3 2,42
феО 0,05
ЦаО 14,62
МгО 5,55
На2О 1,75
К2О 0,94
П2О5 0,08
СО4 0,20
Б2О3 1,91
НО3 као Н 0,05
НХ4 као Н 0,04
ЦО2 19,31
Х2О 2,32
С укупни 0,09