BMI kalkulator

Indeks telesne mase (engleski Body mass index, - BMI) je visinsko-težinski pokazatelj uhranjenosti pojedinca i validan je za sve osobe starije od 20 godina. Računa se tako što se telesna masa osobe u kilogramima podeli sa kvadratom visine u metrima. Normalne BMI vrednosti se kreću između 20 i 25. Vrednost ispod 20 ukazuje na pothranjenost, a vrednosti iznad 25 na gojaznost.

Telesna masa : [kg]
Visina : [cm]
 
BMI: