Dr med Slobodanka Drndarski

Dr med. Slobodanka Drndarski, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.