Dr med Mihok Vilmoš

Dr med. Mihok Vilmoš (Mihók Vilmos), lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, pomoćnik direktora za stručne medicinske poslove