Балнеотерапије

Најчешћа обољења која се баленотерапијом могу спречити или лечити:

- хронични артритис
- дегенеративни проблеми кичме и гихт
- Бехтерев синдром
- благи делимични реуматизам
- хронични болови у леђима
- болести међупрстенског диска
- поремец́аји развоја и држања мускуло-скелета
- одређени нервни болови
- третмани након операција костију и зглобова

У Бањи Кањижа примењујемо следеће баленотерапијске третмане:

- минералне купке
- бисерне купке
- терапијски базен
- хидрогалванска купка
- четвороћелијска галванска купка
- ХауФФе купке
- подводна екстензија кичменог стуба
- инхалације
- блатна купка
- паковање блатом