TENISKI TERENI POČETI SA RADOM

 PRIMENJUJE SE OD 11. APRILA 2017.GODINE

 Službeni glasnik lokalne samouprave Kanjiža

 ADAPTACIJA BAZENSKOG PROSTORA