Лекар специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације, директор специјалне болнице

Лекар специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације, помоћник директора за стручне медицинске послове.

Лекар специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације, начелник рехабилитације

Лекар специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације-балнеоклиматолог

Лекар специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације

 Лекар специјалиста Физикалне медицине и рахабилитације

 Лекар опште праксе

 Лекар специјалиста Физикалне медицине и рехабилитације