Među korisnim informacijama možete da nađete aktuelnu vremensku prognozu u okolini Banje Kanjiža, a možete da se informišete i o izletima koji se redovno organizuju za posetioce.

Osim ovoga, ovde imate priliku da izračunate i indeks telesne mase (BMI) koji pokazuje nivo uhranjenosti pojedinca i validan je za sve osobe starije od 20 godina.

Indeks telesne mase (engleski Body mass index, - BMI) je visinsko-težinski pokazatelj uhranjenosti pojedinca i validan je za sve osobe starije od 20 godina. Računa se tako što se telesna masa osobe u kilogramima podeli sa kvadratom visine u metrima.
Normalne BMI vrednosti se kreću između 20 i 25. Vrednost ispod 20 ukazuje na pothranjenost, a vrednosti iznad 25 na gojaznost.

Kanjiža se nalazi na severu Srbije, u Vojvodini, na reci Tisi, na nadmorskoj visini od 87 m. Smeštena duboko u ravnici Panonske nizije, otvorena je sa svih strana uticaju dominantnih vazdušnih masa koje nose različite termičke i druge osobine. Klima je kontinentalna sa toplim letima i hladnim zimama.

Postoji mogućnost organizovanog razgledanja grada uz lokalnog vodiča, kao i organizovanja izleta do Etno-kuće u Malim Pijacama, Ličke kuće u Velebitu (sa degustacijom najbolje rakije), na Majkin salaš, do Vinskog dvora u Hajdukovu (sa degustacijom odličnih vina), na salaš “Kraljice voća”, do Palićkog jezera, Ludoškog jezera, Ergele Zobnatica i sl. U letnjim mesecima organizujemo ručak za pacijente u odmaralištu Banje na obali reke Tise.

Prijem na bolničko lečenje- stacionarnu rehabilitaciju na osnovu uputa RZZO i stacionarnu rehabilitaciju samofinansirajućih gostiju /gosti koji sami snose troškove lečenja/